Broer, kaier, tunneler og tak

De er elastiske ved lave temperaturer og tåler store punktbelastninger. Derfor er Elmicos herdeplast­løsninger svært godt egnet som primere, membraner og coatinger til bruer, veganlegg og kaier i nordisk klima.

Elmicos primere og membraner beskytter mot lekkasje og blære­dannelse og gir konstruksjonen lengre levetid. Botniabanan, 19 mil og den største jernbaneutbyggingen i Sverige i moderne tid, bruker vår løsning for å gjøre bruer vanntette og forhindre salt- og vanninntrenging med påfølgende korrosjon og nedbryting. I Norge har vi lagt beskyttelses­sjikt under asfalten på tre- og betongbruer. Andre viktige bruksområder er kaianlegg, kulverter, tuneller og tak.
Elmico har løsninger som kan påføres ved lave temperaturer og som beholder sine egenskaper, også i streng vinterkulde. Påføringen er rask og plasten herder fort.

Elmico legger stor vekt på applikasjons­vennlighet. Våre løsninger er enkle å håndtere og er tilpasset påføringsprosessen. Vi samarbeider med utstyrsleverandører om produktutvikling, både av herdeplast og sprøyter, og arbeider tett sammen med utførende entreprenør for å sikre et optimalt sluttresultat.