Tankanlegg, dammer og rør

Elmico har løsninger som gjør tankanlegg, rørledninger og vannkraftanlegg sikrere og mer funksjonelle.

Flytende naturgass (LNG) holder -170 °C. Ved disse ekstreme temperaturene har Elmico herdeplast til brannhemming og material­beskyttelse av isolasjonen rundt tanker og rør.

Elmico har levert slike løsninger til Hyundais verft i Korea og har fått kontrakt med Power Alstom ved anlegget for CO2-fangst på Mongstad. Her skal våre produkter beskytte betongen i prosessanlegget. Gassledningen i havet mellom Wales og Irland er behandlet med Elmico-produkter. Vi har også produkter som løser utfordringer i produksjonsanlegg for biogass.

De gode tetningsegenskapene gjør at Elmicos herdeplastløsninger har viktige bruksområder i vannkraftanlegg som tettesjikt og beskyttelse for demninger og bassenger.