Micoclean ECO

Produktbeskrivelse

Micoclean ECO er et miljøvenlig, vannbasert vaskemiddel. Micoclean ECO inneholder ikke flyktige organiske forbindelser (VOC), og er basert på fornybar energi.

Anvendelsesområde

Micoclean ECO benyttes ved rengjøring av industri- og institusjonsgulv, belegg i parkeringshus og andre gulv med stor belastning. På særlig tilsmussete områder kan Micoclean ECO benyttes i konsentrert form. Må ikke virke over lengre tid, da dette kan medføre at malingen/belegget brytes ned.

Egenskaper

Micoclean ECO er svært effektivt til å løse opp og fjerne smuss og fett på ulike underlag. Micoclean ECO lukter lite, og er mildt mot huden. Høyt flamme-og kokepunkt gjør lagring og avfallshåndtering tryggere. Micoclean ECO har en miljøvennlig profil og er biologisk nedbrytbar.

Blandingsforhold

Til vanlig rengjøring av gulv tilsettes  25 % Micoclean ECO i lunkent vann. Ved bruk i konsentrert form er det svært viktig å vaske etter med rent vann for å unngå at vaskemiddelet skader belegget/malingen.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micoclean ECO

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 6 måneder.

 

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.