Micoflex C

Produktbeskrivelse

Micoflex C er en tokomponent, pigmentert, løsemiddelfri epoxy med fleksible egenskaper.

Anvendelsesområde

Micoflex C er egnet til overflatebehendlig av betong i næringsmiddelindustri, produksjon, utstillingslokaler, lager, balkonger og andre miljøer der det er ønskelig med et fleksibelt belegg.

Egenskaper

Micoflex C gir en slitesterk og vedlikeholdsvennlig overflate. For sklisikring kan overflaten avstrøs med sand, men de fleksible egenskapene vil da bli redusert.

Forbehandling

Sliping eller slyngrensing, og omhyggelig støvsuging. Micopox WP benyttes som primer. Tidligere behandlede overflater skal mattslipes og støvsuges godt før påføring av Micoflex C.

Priming

Den klargjorte betongoverflaten primes med Micopox WP.

Blanding

Komponent A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før bruk.

Påføring

Micoflex C påføres innen 24 timer etter priming.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micoflex C comp A og Micoflex C comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.