Micofoam 1K

Produktbeskrivelse

Micofoam 1K er et enkomponent polyuretansystem for injeksjon av fuktige riss og sprekker i fjell og betong.

Anvendelsesområde

Micofoam 1K egner seg godt til tetting av lekkasjer der det er stort vanntrykk.

Egenskaper

Micofoam 1K er en lavviskøs væske som ved kontakt med vann reagerer til skum.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens eller aceton.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micofoam 1K.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 6 måneder i uåpnet emballasje.

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.