Micofoam Gel

Produktbeskrivelse

Micofoam Gel er et enkomponent polyuretansystem for injeksjon av fuktige riss og sprekker i fjell og betong, der det i ettertid kan oppstå bevegelse i sprekker.

Anvendelsesområde

Micofoam Gel egner seg godt til tetting av lekkasjer der tilsig av vann varierer, og der sprekkåpning vil variere med temperatur eller last. Micofoam Gel leveres som enkomponent og er ikke avhengig av brukstid. Injeksjonen foretas med egnet drillpumpe gjennom injeksjonspakkere, eller innstøpt injeksjonsslange.

Egenskaper

Micofoam Gel er en lavviskøs væske som ved kontakt med vann reagerer til skum. Micofoam Gel krymper til utgangsvolum ved uttørking og sveller igjen ved tilførsel av vann. Skummet er mykt og kan ta opp bevegelser. Ved tilførsel av store mengder vann vil Micofoam Gel danne en stabil gel. Micofoam Gel kan tynnes med Micofoam Extender. Ved økt fortynning svekkes gelen.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens eller aceton.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micofoam Gel.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 6 måneder i uåpnet emballasje.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning