Micofoam S

Produktbeskrivelse

Micofoam S er et tokomponent polyuretansystem for injeksjon av fuktige riss og sprekker, i fjell og betong.

Anvendelsesområde

Micofoam S benyttes til tetting av vannlekkasjer.

Egenskaper

Micofoam S er en lavviskøs væske, som reagerer til skum ved kontakt med vann. Produktet reagerer til et fleksibelt produkt dersom vann ikke er til stede. Ved fri ekspansjon utvider skummet seg til 10 ganger sitt eget volum og danner en lukket cellestruktur. Bruks- og herdetid varierer med temperatur. Micofoam S kan benyttes som en permanent reparasjon av vannlekkasjer, men etterinjeksjon må påregnes dersom vannet finner nye veier, eller nye sprekker oppstår i betongen. Micofoam S kan brukes i riss og hulrom, og til tetting av støpeskjøter ved hjelp av injeksjonsslanger.

Utførelse

Ved injeksjon brukes ofte små enkomponente høytrykkspumper. De to komponentene, poly og iso, blandes med drill og visp umiddelbart før injeksjon. Det må IKKE tilføres vann ved håndtering av matrialet, da dette kan starte skummingsprosessen og blokkere for injeksjon. Det kan med fordel kjøres olje gjennom pumpen før injeksjonen starter.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens eller aceton. Vann- eller alkoholholdige væsker må ikke benyttes ved rengjøring, da dette kan starte en reaksjon i utstyret.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micoflex C comp A og Micoflex C comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.