Miconyl B

Produktbeskrivelse

Miconyl B er et vinylesterbasert bindemiddel som brukes ved laminering av glassfiber på gulv/tank med for å lage et kjemikaliestabilt belegg.

Anvendelsesområde

Miconyl B er et bindemiddel som brukes ved laminering med glassfiber i gulv/tank der man ønsker et kjemikaliebestandig belegg. Miconyl Top bør påføres som topplakk etter at lamineringen er utført.

Egenskaper

Miconyl B er en lavviskøs vinylester.

Forbehandling

Avretting/fresing eller slyngrensing og omhyggelig støvsuging. Overflaten må være ren og tørr før påføring.

Blanding

Miconyl B blandes med 2-4 vekt-% MEKP, avhengig av temperatur. En herdetest kan utføres med 100 gram Miconyl B og 1,5 gram MEKP.

Priming

Hvis et glassfiberlaminat av Miconyl B skal påføres et epoxybelegg må epoxy først rengjøres grundig, og en heftprøve bør utføres før belegging. Overflaten kan med fordel mattes ned mekanisk før belegging. Skal Miconyl B påføres betong anbefales det at denne primes med Micopox P som avstrøs med fin, tørr ren sand.

Påføring

Miconyl B påføres med kost eller malerull. En 300 grams glassfibermatte rulles inn og mettes med Miconyl B. Forbruket er ca 3 ganger mattevekten, dvs ca 900 gram/m². Et nytt lag med matte og Miconyl B kan påføres innen 24 timer hvis nødvendig. Deretter påføres en 50 grams overflatematte som rulles inn i belegget. Under utherding av vinylester dannes det spenninger, og materialet bør derfor ikke påføres i tykke lag. Glassfibermattene reduserer denne spenningen.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad på Miconyl B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og temperaturer under 30 °C. Beholder må ikke være mer enn 80% fylt.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.