Miconyl Top

Produktbeskrivelse

Miconyl Top er en vinylesterbasert top coat for beskyttelse av gulvbelegg/coating og glassfiberlaminerte overflater.

Anvendelsesområde

Miconyl Top gir en meget god kjemikaliebeskyttelse, enten som top coat på andre belegg, eller på glassfiberlaminat med Miconyl B.

Egenskaper

Miconyl Top er en lavviskøs vinylester.

Forbehandling

Avretting/fresing eller slyngrensing og omhyggelig støvsuging. Overflaten må være ren og tørr før påføring.

Blanding

Miconyl Top blandes med 2-4 vekt-% MEKP, avhengig av temperatur. En herdetest kan utføres med 100 gram Miconyl Top og 1,5 gram MEKP

Priming

Et vinylbasert laminatbelegg påføres Miconyl Top innen 24 timer etter at belegget/coatingen ble påført. Hvis Miconyl Top påføres et epoxybelegg, rengjøres epoxy grundig, og heftprøve anbefales før belegging. Overflaten kan med fordel mattes ned mekanisk før belegging. Påføres Miconyl Top direkte på betong, anbefales det å benytte Micopox P som primer og avstrø til metning med fin, ren, tørr sand.

Påføring

Miconyl Top påføres med kost eller malerull. Forbruket er ca 0,5-0,75 kg/m². Under utherding av vinylester dannes det spenninger, og materialet bør på grunn av dette ikke påføres i tykke lag.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad på Miconyl Top.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.