Micopox 300 LS

Produktbeskrivelse

Micopox 300 LS er en tokomponent, lavviskøs, transparent epoxy uten løsningsmidler. Micopox 300 LS er spesielt godt egnet som topplakk, da den er lysstabil og således gulner minimalt.

Anvendelsesområde

Micopox 300 LS benyttes som bindemiddel til belegg med kvartssand, og som topplakk til forsegling av dekorbelegg.

Egenskaper

Micopox 300 LS er en lavviskøs epoxy med god inntrengning i betong. Som topplakk gir Micopox 300 LS en slitesterk og vedlikeholdsvennlig overflate.

Forbehandling

Sliping/fresing eller slyngrensing og omhyggelig støvsuging. Overflaten skal være ren, tørr og støvfri før påføring.

Blanding

Komponentene A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Priming

Den klargjorte betongoverflaten påføres Micopox 300 LS med kost eller rull. Videre belegging må utføres innen 24 timer etter priming. Forbruk og herdetid vil variere med underlag og temperatur.

Påføring

Micopox 300 LS påføres med kost eller rull.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox 300 LS comp A og Micopox 300 LS comp B

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.