Micopox BP

Produktbeskrivelse

Micopox BP er en tokomponent epoxyprimer til bromembran.

Anvendelsesområde

Micopox BP benyttes som primer på broer av betong og stål.

Egenskaper

MicopoxBP er en lavviskøs epoxyprimer. Micopox BP er godkjent i henhold til VVTBT, se egen rapport P 6090-2-E

Forbehandling

Avretting/fresing eller slyngrensing og omhyggelig støvsuging. Overflaten må være ren og tørr før påføring.

Blanding

Komponent A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før bruk.

Påføring

Micopox BP påføres med rull eller sprøyte. For å oppnå egenskaper ihht VVTBT påføres Micopox BC i 0,5 mm tykkelse, som avstrøs med 0,7 – 1,2 mm quartsand , før Micopox BP påføres i 0,6 mm tykkelse. For ytterliger detaljer se rapport P 6090-2-E.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad på Micopox BP comp A og Micopox BP comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.