Micopox C-C

Produktbeskrivelse

Micopox C-C er en tokomponent, pigmentert, løsemiddelfri epoxy med meget god kjemikaliebestandighet.

Anvendelsesområde

Micopox C-C brukes til overflatebehandling av betong i næringsmiddelindustri, kjemisk industri, produksjon, utstillingslokaler, lager og andre miljøer der man ønsker god kjemikaliebestandighet og slitasjestyrke.

Egenskaper

Micopox C-C gir en slitesterk og vedlikeholdsvennlig overflate. For sklisikring kan Micopox C-C avstrøs med kvartssand, dynagrip eller annet egnet materiale.

Forbehandling

Sliping eller slyngrensing, og omhyggelig støvsuging. Tidligere behandlede overflater skal mattslipes og støvsuges godt før påføring av Micopox C-C.

Priming

Den klargjorte betongoverflaten primes med Micopox WP, alternativt Micopox P som umiddelbart avstrøs med sand til mettning.

Blanding

Komponent A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før bruk.

Påføring

Micopox C-C skal påføres innen 24 timer etter priming.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox C-C comp A og Micopox C-C comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.