Micopox C / Micopox C Tix

Produktbeskrivelse

Micopox C er en tokomponent, pigmentert, løsemiddelfri epoxy. Micopox C Tix er en tixotrop variant av Micopox C, som kan påføres på vertikale flater eller på avstrødd flate for å oppnå riktig sklisikring.

Anvendelsesområde

Micopox C er egner seg til overflatebehandling av betong i næringsmiddelindustri, kjemisk industri, produksjon, utstillingslokaler, lager, kloakkrenseanlegg og andre miljøer der det stilles strenge krav til hygiene.

Egenskaper

Micopox C gir en slitesterk og vedlikeholdsvennlig overflate. Overflaten kan avstrøs med kvartssand eller annet egnet materiale for sklisikring.

Forbehandling

Sliping eller slyngrensing og omhyggelig støvsuging. Den klargjorte betongoverflaten primes med Micopox WP. Tidligere behandlede overflater skal mattslipes og støvsuges før påføring av Micopox C.

Blanding

Komponentene A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Priming

Den klargjorte betongoverflaten primes med Micopox WP med kost eller rull.

Påføring

Den klargjorte betongoverflaten primes med Micopox WP med kost eller rull. Micopox C påføres innen 24 timer etter priming. Skal overflaten utføres med sklisikring benyttes Micopox P som primer og Micopox C Tix som toppbehandling.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox C comp A og Micopox C comp B, evt Micopox C Tix comp A og Micopox C Tix comp B.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Under anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.