Micopox CFS

Produktbeskrivelse

Micopox CFS er en tokomponent, fleksibel epoxy som ikke inneholder løsningsmidler.

Anvendelsesområde

Micopox CFS er velegnet som coating der det kreves god fleksibilitet, og god heft til underlaget. Micopox CFS kan benyttes på mange typer underlag, som for eksempel betong og stål. Primer velges avhengig av underlag og forbehandling. I noen tilfeller kan Micopox CFS påføres uten primer.

Egenskaper

Micopox CFS er tixotrop og kan dermed påføres horisontale flater i tykkere lag.

Forbehandling

Sandblåsing, blastring, eventuelt mejsling. Overflaten skal være ren, tørr og støvfri før påføring.

Blanding

Komponentene A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Priming

Den klargjorte betongoverflaten kan primes med for eksempel Micopox P, med kost eller rull. Micopox CFS påføres innen 24 timer etter priming. Forbruket vil avhenge av underlag og temperatur.

Påføring

Micopox CFS påføres med tannet sparkel eller kost.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox CFS comp A og Micopox CFS comp B

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.