Micopox CR

Produktbeskrivelse

Micopox CR er en tokomponent , kjemikaliestabil, løsemiddelfri epoxy basert på aromatisk herder.

Anvendelsesområde

Micopox CR er en maling som benyttes til overflatebehandling av betong der gulvet utsettes for stor kjemikaliebelastning.

Egenskaper

Micopox CR gir en slitesterk og vedlikeholdsvennlig overflate. Overflaten kan avstrøs med kvartssand eller annet egnet materiale, for sklisikring.

Forbehandling

Sliping eller slyngrensing, og omhyggelig støvsuging. Den klargjorte betongoverflaten primes med Micopox WP. Tidligere behandlede overflater skal mattslipes og støvsuges godt før påføring av Micopox CR.

Blanding

Komponent A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før bruk.

Priming

Den klargjorte betongoverflaten primes med Micopox WP.

Påføring

Den klargjorte betongoverflaten primes med Micopox WP før Micopox CR påføres innen 24 timer. Dersom overflaten skal utføres med sklisikring skal Micopox P benyttes som primer.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad på Micopox CR comp A og Micopox CR comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.