Micopox Grafitt

Produktbeskrivelse

Micopox Grafitt er en tokomponent, vannbasert, elektrisk ledende epoxy som benyttes i kombinasjon med Micopox SL-3 ESD til elektrisk avledende gulvbelegg. Se egen leggeanvisning.

Anvendelsesområde

Micopox Grafitt brukes som underlag til Micopox SL-3 ESD i oppbyggingen av elektrisk avledende gulvbelegg.

Egenskaper

Micopox Grafitt er en vannbasert ledende epoxy.

Forbehandling

Avretting/fresing eller slyngrensing og omhyggelig støvsuging. Overflaten skal være ren og tørr før påføring.

Blanding

Komponentene A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Priming

Den klargjorte betongoverflaten primes med Micopox WP med kost eller rull. Videre belegging skal utføres innen 24 timer. Temperaturen må ikke være lavere enn 10°C ved påføring.

Påføring

Micopox Grafitt påføres den primede betongoverflaten med kost eller rull.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med vann.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox Grafitt comp A og Micopox Grafitt comp B.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Under anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.