Micopox IP

Produktbeskrivelse

Micopox IP er en  tokomponent, lavviskøs epoxy uten løsningsmidler til impregnering/injeksjon av riss og sprekker i betongoverflater.

Anvendelsesområde

Micopox IP anvendes til injisering av sprekker og riss i betong. Micopox IP trenger inn i riss og sprekker ved hjelp av egen kraft på grunn av produktets svært lave viskositet.

Egenskaper

Micopox IP er en lavviskøs epoxy, med svært god inntrengningsevne i betong.

Forbehandling

Avretting eller slyngrensning, og omhyggelig støvsuging. Overflaten skal være ren og tørr før påføring.

Blanding

Komponent B tilsettes i komponent A og ristes i minimum 2 minutter. For sett større enn 1 liter blandes komponent A og komponent B med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse rett før bruk.

Injeksjon

For 1 liters flaske, benyttes håndkraft for å presse ut Micopox IP og fylle riss/sprekk. Gjenta etter hvert som produktet trenger inn, helt til risset/sprekken er mettet. Micopox IP kan også injiseres ved hjelp av egnet utstyr, som fettpresse, drillpumpe eller en tokomponentpumpe. Injeksjonspakkere plasseres i borede hull, som avskjærer sprekken fra begge sider. Avstanden mellom disse avhenger av sprekkens dimensjon. Alternativt kan adhesjonspakkere limes direkte på sprekkens lengderetning. Sprekken bør forsegles ved å sparkle med egnet sparkel. Injiser i laveste nippel først og fortsett oppover til sprekken er fylt opp.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox IP comp A og Micopox IP comp B.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.