Micopox IR

Produktbeskrivelse

Micopox IR er en retardert variant av Micopox I, som er en meget lettflytende, løsningsmiddelfri epoxy for monolittisk liming av sprekker i betong. Micopox IR er spesielt godt egnet til å fylle opp større hulrom, og der hvor lang reaksjonstid er nødvendig.

Anvendelsesområde

Micopox IR anvendes til å fylle hulrom ved utbedring av sprekker i betong siden den har lang åpentid og herdetid. Micopox IR kan også benyttes i vannfylte sprekker, eller sprekker i betongkonstruksjoner under vann, men da i samråd med Elmico.

Egenskaper

Micopox IR er lavviskøs, og har svært god inntrengningsevne i betong.

Forbehandling

Overflaten støvsuges. Eventuelt vann fjernes.

Blanding

Komponentene A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Injeksjon

Injeksjonen utføres med utstyr beregnet for oppgaven, som for eksempel fettpresse, drillpumpe eller en tokomponent pumpe. Injeksjonspakkere plasseres i borede hull som avskjærer sprekken i 45° vinkel på hver side. Avstanden vil være avhengig av sprekkdimensjonen. Alternativt kan adhesjonspakkere limes direkte på i sprekkens lengderetning. Sprekken bør forsegles, dvs sparkles med egnet sparkel, før injeksjonen startes fra nederste nippel og fortsetter oppover til sprekken er fylt. Ved sprekker i horisontale flater starter man fra den ene enden.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox IR comp A og Micopox IR comp B.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.