Micopox IRF-S

Produktbeskrivelse

Micopox IRF-S er en fylt variant av Micopox IR, som er en lettflytende, løsningsmiddelfri epoxy for monolittisk liming av sprekker i betong. Micopox IRF-S er spesielt godt egnet til å fylle opp større hulrom, og der hvor lang reaksjonstid er nødvendig.

Anvendelsesområde

Micopox IRF-S anvendes til å fylle hulrom ved utbedring av sprekker i betong. Micopox IRF-S kan også benyttes i vannfylte sprekker, eller sprekker i betongkonstruksjoner under vann, men da i samråd med Elmico.

Egenskaper

Micopox IRF-S er lavviskøs, har lang potlife og god utherding ved lave temperaturer.

Forbehandling

Overflaten støvsuges. Eventuelt vann fjernes.

Blanding

Komponentene A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox IRF-S comp A og Micopox IRF-S comp B.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.