Micopox L

Produktbeskrivelse

Micopox L er en tokomponent, løsemiddelfri epoxy til liming av betong.

Anvendelsesområde

Micopox L brukes ved liming av betong til betong, stål til betong, stål til stål, og til innfesting av bolter.

Egenskaper

Micopox L gir en monolittisk kraftoverførende liming av ny betong til eksisterende betong. Avtrekksforsøk viser brudd i betong ved riktig utførelse. Verdiene avhenger av betongens kvalitet og eventuelle brudd vil forekomme i betongen, da betongens strekkfasthet er begrensningen.

Forbehandling

Betongoverflaten må være fri for fett, betongslam og forurensninger. Optimal forbehandling vil være sandblåsing/blæstring eller fresing/sliping av overflaten. Det må ikke være fritt vann som hindrer limet i å trenge inn i porene.

Blanding

Komponent A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før bruk.

Påføring

Micopox L påføres med kost/traktepistol eller malerull. Det er viktig at ny betong påføres vått-i-vått med Micopox L.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox L comp A og Micopox L comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.