Micopox LR

Produktbeskrivelse

Micopox LR er en tokomponent, løsningsmiddelfri epoxy til liming av betong. Micopox LR har lang brukstid, og egner seg godt der man har høyere temperaturer.

Anvendelsesområde

Micopox LR benyttes til liming av betong til betong, stål til betong, stål til stål og til innfesting av bolter.

Egenskaper

Micopox LR gir en monolittisk kraftoverførende liming av ny betong til eksisterende betong.

Forbehandling

Sandblåsing/blæstring eller fresing/sliping , og omhyggelig støvsuging anbefales. Betongoverflaten skal være fri for fett og forurensning. Det må ikke finnes fritt vann som hindrer inntrengning av limet i porene.

Blanding

Komponent A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før bruk.

Påføring

Micopox LR påføres med kost, rull eller traktepistol. Ny betong påføres vått-i-vått med epoxylimet.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox LR comp A og Micopox LR comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.