Micopox I

Produktbeskrivelse

Micopox I er en meget lettflytende, løsningsmiddelfri epoxy for monolittisk liming av sprekker i betong.

Anvendelsesområde

Micopox I anvendes til injesering av sprekker og riss i betong. Micopox I har god inntrengningsevne i fine riss og sprekker. Man oppnår god liming, og betongen gjenvinner en stor del av sine monolittiske egenskaper.

Egenskaper

Micopox I er lavviskøs, og har svært god inntrengningsevne i betong.

Forbehandling

Overflaten støvsuges. Eventuelt vann fjernes.

Blanding

Komponentene A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Injeksjon

Injeksjonen utføres med utstyr beregnet for oppgaven, som for eksempel fettpresse, drillpumpe eller en tokomponent pumpe. Injeksjonspakkere plasseres i borede hull som avskjærer sprekken i 45° vinkel på hver side. Avstanden vil være avhengig av sprekkdimensjonen. Alternativt kan adhesjonspakkere limes direkte på i sprekkens lengderetning. Sprekken bør forsegles, dvs sparkles med egnet sparkel, før injeksjonen startes fra nederste nippel og fortsetter oppover til sprekken er fylt. Ved sprekker i horisontale flater starter man fra den ene enden.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox I comp A og Micopox I comp B

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.