Micopox P Sparkel

Produktbeskrivelse

Micopox P Sparkel er en tokomponent epoxysparkel.

Anvendelsesområde

Micopox P Sparkel er godt egnet som sparkel på ujevne og porete betongoverflater.

Egenskaper

Micopox P Sparkel er en høyviskøs epoxy med tiksotrope egenskaper.

Forbehandling

Avretting/fresing eller slyngrensing og omhyggelig støvsuging. Overflaten må være ren og tørr før påføring.

Blanding

Komponent A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før bruk.

Priming

Dersom den klargjorte betongoverflaten er absorberende kan Micopox P benyttes som primer. Videre belegging utføres vått-i-vått og innen 24 timer. Forbruk avhenger av underlag og temperatur.

Påføring

Micopox P Sparkel påføres med sparkel.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad på Micopox P Sparkel comp A og Micopox P Sparkel comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.