Micopox P

Produktbeskrivelse

Micopox P er en tokomponent, lavviskøs, klar epoxy uten løsningsmidler.

Anvendelsesområde

Micopox P er velegnet som primer, bindemiddel til kompaktgulv og belegg med kvartssand og som mørtelbelgg. Micopox P er IKKE egnet som topplakk. Til dette formålet benyttes Micopox 300 LS.

Egenskaper

Micopox P har svært god inntrengningsevne i betong.

Forbehandling

Avretting/fresing eller slyngrensing og omhyggelig støvsuging. Overflaten må være ren og tørr før påføring.

Blansing

Komponent A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før bruk.

Priming

Den klargjorte betongoverflaten påføres Micopox P med kost eller rull. Videre belegging må utføres innen 24 timer. Forbruk avhenger av underlag og temperatur.

Påføring

Micopox P påføres med kost, rull eller eventuelt tannsparkel.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox P comp A og Micopox P comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.