Micopox PL

Produktbeskrivelse

Micopox PL er en tokomponent, lavviskøs, klar og rasktherdende epoxy uten løsningsmidler.

Anvendelsesområde

Micopox PL er velegnet som primer og bindemiddel til epoxymørtel, der man er avhengig av kort herdetid. I tilfeller der det er fare for fuktvandring i betongen kan Micopox PL være egnet. Kontakt Elmico for teknisk rådgivning.

Egenskaper

Micopox PL har god inntrengningsevne i betong.

Forbehandling

Avretting/fresing eller slyngrensing og omhyggelig støvsuging. Overflaten må være ren og tørr før påføring.

Blanding

Komponent A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før bruk.

Priming

Den klargjorte betongoverflaten påføres Micopox PL med kost eller rull, og avstrøs umiddelbart med tørr, ren sand til metning for å sikre god heft til neste strøk. Videre belegging må utføres innen 24 timer. Temperaturen må ikke være lavere enn 5°C. Forbruk varierer avhengig av underlag og temperatur.

Påføring

Micopox PL påføres med kost, rull eller tannsparkel.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox PL comp A og Micopox PL comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.