Micopox SL-3 ESD

Produktbeskrivelse

Micopox SL-3 ESD er et trekomponent, pigmentert, selvutjevnende, løsemiddelfritt epoxybelegg med elektrisk avledende egenskaper. Micopox SL-3 ESD benyttes alltid i systemoppbygning med Micopox Grafitt og påføres som tynnbelegg i totalt 2 mm tykkelse, i henhold til arbeidsbeskrivelse utarbeidet av Elmico.

Anvendelsesområde

Micopox SL-3 ESD brukes der man ønsker et gulvbelegg med elektrisk avledende, dissipative, egenskaper. Micopox SL-3 ESD egner seg godt på betonggulv i næringsmiddelindustrien, kjemisk industri, produksjon, lagerhaller og i elektronisk industri, der statisk elektrisitet kan medføre store problemer.

Egenskaper

Micopox SL-3 gir en slitesterk overflate som er enkel å renholde. Beleggoppbyggingen er testet i henhold til EN 61340 (EN 100 015-1) som dissipativt gulvbelegg.

Forbehandling

Sliping, slyngrensing eller fresing og omhyggelig støvsuging. Tidligere behandlede overflater skal mattslipes og støvsuges før påføring av Micopox Grafitt.

Blanding

Komponentene A, B og C blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring. Materialene bør holde en temperatur på 15 – 20°C.

Priming

Den klargjorte betongoverflaten primes med Micopox WP, alternativt Micopox P. Micopox Grafitt påføres innen 24 timer etter priming.

Påføring

Beleggsoppbyggingen må utføres etter arbeidsbeskrivelsen. Priming, avledning til jord ved hjelp av kobberbånd, påføring av Micopox Grafitt og Micopox SL-3 ESD er nøye beskrevet i arbeidsbeskrivelsen. Anbefalt beleggtykkelse er ca 2 mm.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox SL-3 ESD comp A, Micopox SL-3 ESD comp B og Micopox SL-3 comp C.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.