Micopox SL-3

Produktbeskrivelse

Micopox SL-3 er en trekomponent, pigmentert, selvutjevnende, løsemiddelfri epoxy.

Anvendelsesområde

Micopox SL-3 brukes som belegg på betonggulv i næringsmiddelindustri, kjemisk industri, produksjon, utstillingslokaler lager og andre miljøer der hard belastning, eller strenge krav til hygiene.

Egenskaper

Micopox SL-3 gir en slitesterk overflate som er enkel å renholde. For sklisikring kan det påføres et ekstra strøk som avstrøs med for eksempel kvartssand.

Forbehandling

Sliping, slyngrensing eller fresing og omhyggelig støvsuging. Tidligere behandlede overflater skal mattslipes og støvsuges før påføring av Micopox SL-3.

Blanding

Komponentene A, B og C blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Priming

Den klargjorte betongoverflaten primes med Micopox WP, alternativt Micopox P. Micopox SL-3 påføres innen 24 timer etter priming. Dersom overflaten skal utføres med sklisikring skal Micopox P benyttes som primer.

Påføring

Micopox SL-3 påføres med tannsparkel eller nivårake. Anbefalt tykkelse på belegg er 1,2-8 mm. Belegg over 3 mm tykkelse legges som multicoat.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopox SL-3 comp A, Micopos SL-3 comp B og Micopox SL-3 comp C.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.