Micopox W

Produktbeskrivelse

Micopox W er en tokomponent , vannemulgerbar, pigmentert epoxy.

Anvendelsesområde

Micopox W er velegnet til å male betonggulv- og vegger i næringsmiddelindustri, produksjon, utstillingslokale, lager og andre miljø der det stilles strenge krav til hygiene.

Egenskaper

Micopox W er en tynnfilmsmaling til bruk på betong og eksisterende epoxyflater. Den har svært gode heftegenskaper.

Forbehandling

Avfetting/sliping og omhyggelig støvsuging. Overflaten må være ren og tørr før påføring.

Blanding

Komponent A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før bruk.

Priming

Micopox WP benyttes som primer. Videre belegging påføres innen 48 timer ved 20ºC.

Påføring

Micopox W påføres med kost eller rull av god kvalitet. Sørg for god utlufting, men unngå trekk.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med vann, evt mildt såpevann.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad på Micopox W comp A og Micopox W comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.