Micopox WP

Produktbeskrivelse

Micopox WP er en tokomponent , vannemulgerbar, transparent epoxy.

Anvendelsesområde

Micopox WP er velegnet som støvbinder på betong og som primer for herdeplastbelegg; Micopox W, Micopox C, Micopox SL-3, Micopur LS og Micopur G.

Egenskaper

Micopox WP har god inntrengningsevne og heftegenskaper til betong.

Forbehandling

Avretting og sliping, eller slyngrensing, og omhyggelig støvsuging. Overflaten må være ren og tørr før påføring.

Blanding

Komponent A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før bruk.

Priming

Micopox WP kan tynnes med 5-10% vann.

Påføring

Micopox WP påføres med kost eller rull.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med vann, evt mildt såpevann.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad på Micopox WP comp A og Micopox WP comp B.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.