Micopro Creme

Produktbeskrivelse

Micopro Creme er en vannbasert, løsemiddelfri, silanbasert, impregnering med kremete konsistens, som gjør den godt egnet til bruk på . Micopro Creme gir optimal hydrofobisk beskyttelse på både vanlig og armert betong.

Anvendelsesområde

Micopro Creme egner seg svært godt til impregnering og priming av betong i bro- og veikonstruksjoner så vel som på bygninger. Micopro Creme kan benyttes på alle alkaliske underlag, også der underlaget tidligere er behandlet med konsentrert impregneringsmiddel, som for eksempel alkoksysilan.

Egenskaper

Micopro Creme har god inntrengningsevne, er løsemiddelfri, og gir en svært god alkalisk beskyttelse. Den kremete konsistensen gjør at man unngår søl og spill under påføring og forlenger virketiden betydelig. Micopro Creme vil hindre inntrengning av vann og klorid i betongen, og dermed redusere risiko for skader som følge av fryse-tine sykluser. Micopro Creme kan trygt påføres uten at det går på bekostning av betongens diffusjonsåpenhet eller vedheft til maling.

Påføring

Overflaten må være ren og tørr (fuktinnholdet i betongoverflaten må ikke overstige 4 vekt%) for å sikre god inntrengning, og for å gi en best mulig beskyttende effekt. Eventuelt oljesøl eller annen smuss må fjernes før påføring. Micopro Creme påføres med sprøyte. På mindre områder kan Micopro Creme påføres med kost, korthåret rull eller sparkel. Opp til 400g/m2 kan påføres i en operasjon på vertikale flater og i tak. Skulle det begynne å regne under påføring må arbeidet avbrytes straks, og behandlet overflate må tildekkes.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopro Creme.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys og høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, minimum 12 måneder. Produktets egenskaper blir ikke nødvendigvis forringet etter angitt utløpsdato, men bør testes før påføring for å være sikker på at det holder tilfredsstillende kvalitet for tiltenkt bruk.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.