Micopur D

Produktbeskrivelse

Micopur D er et trekomponent, løsningsmiddelfritt polyuretansystem med særlig gode egenskaper i forhold til kjemisk og mekanisk belastning.

Anvendelsesområde

Micopur D er motstandsdyktig mot tung trafikk og korrosivt  belastende miljøer. Micopur D er godt egnet som gulvbelegg i matindustrien, maierier, kjemisk industri, bryggerier o.l.

Egenskaper

Micopur D er et trekomponent system bestående av Isocyanat, Polyol og filler. Micopur D har høy kjemisk og mekanisk motstandsdyktighet, er temperaturbestandig og sklisikkert.

Forbehandling

Avfetting og sliping/fresing, eller slyngrensing.

Blanding

Komponentene A, B og C blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Priming

Betongoverflaten påføres Micopox P (ca 0,2 kg/m²) og avstrøes til metning med tørr sand, 0,6-1,2 mm.

Påføring

Micopur D påføres for hånd med brett. Beleggingen bør utføres av spesialentreprenør.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens eller aceton.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopur D comp A, Micopur D comp B og Micopur D comp C.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning