Micopur G

Produktbeskrivelse

Micopur G er et tokomponent, løsningsmiddelfritt polyuretansystem.

Anvendelsesområde

Micopur G er velegnet som fleksibel membran, eller som gulvbelegg i hardt belastede miljøer som P-hus, lager og produksjonslokaler. Micopour G kan også benyttes på stål. Produktet er ikke fargestabilt.

Egenskaper

Micopur G er et fleksibelt polyuretansystem. Fleksibiliteten avtar ved fallende temperatur.

Forbehandling

Avfetting og sliping/fresing, eller slyngrensing, samt omhyggelig støvsuging. Underlag av stål sandblåses til SA 2½, før Micopur G påføres direkte på den sandblåste overflaten.

Blanding

Komponentene A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Priming

Betongoverflater primes med Micopox WP (ca 0,2 kg/m²). Micopur G påføres innen 24 timer.

Påføring

Micopur G påføres med kost, malerull eller tannsparkel. Micopur G kan legges i 0,5 til 5 mm tykkelse. Merk at fleksibiliteten avtar ved innblanding av filler.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopur G comp A og Micopur G comp B.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.