Micocur Imp

Produktbeskrivelse

Micocur Imp er en klar impregnering, som gir en beskyttende effekt  mot karbonatisering på betongkonstruksjoner. Micocur Imp er basert på en lavmolekylær metyl/butyl metakrylat kopolymer, løst i aromatisk løsemiddel.

Anvendelsesområde

Micocur Imp kan benyttes som betongimpregnering, membranherder til nystøpt betong, karbonatiseringsbrems og som primer til andre malingstyper.

Egenskaper

Micocur Imp er en lavviskøs, enkomponent, klar væske, som gir en beskyttende film på betongoverflaten. Micocur Imp trekker godt inn i porene i betongen, og gir god beskyttelse mot karbonatisering og inntrengning av andre aggressive gasser.

Forbehandling

Overflaten må være tørr og ren før påføring.

Påføring

Micocur Imp påføres ved hjelp av sprøyte eller svaber.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micocur Imp.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.