Micopur P

Produktbeskrivelse

Micopur P er en tokomponent, løsningsmiddelfri polyuretanprimer.

Anvendelsesområde

Micopur P er velegnet som primer til stål og aluminium, samt til mellomstrøksadhesjon for Micorea (polyurea). Polyuretan er sensitiv til fukt, og polyuretanprimer anbefales derfor ikke brukt direkte på betong.

Egenskaper

Micopur P er en fleksibel polyuretanprimer med gode heftegenskaper. Fleksibiliteten avtar ved fallende temperatur.

Forbehandling

Underlag av metall sandblåses til SA 2½, før Micopur P påføres umiddelbart på den sandblåste overflaten. Underlag av Micorea rengjøres grundig med Micoclean ECO eller tilsvarende.

Blanding

Komponentene poly og iso blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Påføring

Micopur P påføres med kost eller malerull. Micopur P kan legges i 0,2 til 0,5 mm tykkelse. Merk at fleksibiliteten avtar ved innblanding av filler.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens eller Micoclean ECO.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopur P Poly og Micopur P Iso.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.