Micopur W Top

Produktbeskrivelse

Micopur W Top er en tokomponent, vannbasert acrylat-polyuretan dispersjon. Produktet er transparent og matt.

Anvendelsesområde

Micopur W Top er en svært slitesterk lakk. Micopur W Top brukes til støvbinding på betongoverflater, eller som topplakk på eksisterende epoxy- eller polyuretanbelegg. Produktet kan med fordel brukes som topplag på kompaktbelegg.

Egenskaper

Micopur W Top er svært slitesterk, og har gode heftegenskaper til de fleste underlag.

Forbehandling

Avfetting og sliping, samt omhyggelig støvsuging. Overflaten skal være ren og tørr før påføring.

Blanding

Komponent A og komponent B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse rett før bruk.

Påføring

Micopur W Top påføres med kost eller skumgummirull. På eksisterende gulvbelegg vil forbruket være mindre enn 0,1 kg/m². På betong vil forbruket være 0,1-0,2 kg/m², avhengig av overflatens sugeevne.

Rengjøring

Verktøy rengjøres umiddelbart med vann.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopur W Top comp A og Micopur W Top comp B.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.