Micopur W

Produktbeskrivelse

Micopur W er en tokomponent, vannbasert akrylat-polyuretan dispersjon.

Anvendelsesområde

Micopur W er en slitesterk lakk til støvbinding på betongoverflater, eller som topplakk på eksisterende epoxy- eller polyuretanbelegg.

Egenskaper

Micopur W er svært slitesterkt, og har gode heftegenskaper til de fleste underlag.

Forbehandling

Avfettingog sliping, samt omhyggelig støvsuging.

Blanding

Komponentene A og B blandes med drill og visp i minimum 3 minutter, til en homogen masse, umiddelbart før påføring.

Påføring

Micopur W påføres med kost eller skumgummirull. På eksisterende gulvbelegg er forbruket mindre enn 0,1 kg/m². På betong vil forbruket være 0,1-0,2 kg/m², avhengig av overflatens sugeevne.

Rengjøring

Verktøy rengjøres umiddelbart med vann.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micopur W comp A og Micopur W comp B.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.