Micorea JF

Produktbeskrivelse

Micorea JF er en tokomponent, polyurea fugemasse. Micorea JF påføres med en tokomponent sprøytemaskin og herder på få minutter.

Anvendelsesområde

Micorea JF benyttes til å fuge og reparere skader i belegg.

Egenskaper

Micorea JF er et elastisk system med gode sprekkoverbyggende egenskaper. Micorea JF har kort reaksjonstid og påføres med en tokomponent spesialsprøyte med statisk mikser.

Forbehandling

Fugekantene må være rene og tørre før de primes med Micopox P (epoxyprimer), eller Micocryl BPF (akrylprimer), og avstrøs med sand til metning. Bunnlist benyttes for å få riktig fugedimensjon i forhold til bredden på fugen. Som en tommelfingerregel skal fugens bredde være to ganger dybden. Ved reparasjon av eksisterende polyurea avfettes og slipes det skadede området, samt et stykke av eksisterende Micorea, for å gi tilstrekkelig overlapp.

Priming

Fugevegg primes med Micopox P eller Micocryl BPF og avstrøs med sand til metning. Sårskader og slipt areal ved overlapp påføres Micopow WP. Beleggingen utføres når primeren er støvtørr, men fortsatt litt klebrig. Det bør ikke gå mer enn 24 timer fra priming til påføring av Micorea JF.

Blanding/Påføring

Komponentene poly og iso blandes i en spesialsprøyte med statisk mikser av type Easy Spray fra GAMA, eller tilsvarende.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens eller aceton.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micorea JF Poly og Micorea JF Iso.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.