Micorea LS

Produktbeskrivelse

Micorea LS er et tokomponent, fargestabilt polyureasystem for sprayapplikasjon. En tokomponent spesialsprøyte med oppvarmede slanger benyttes, og produktet sprayes under høyt trykk. Micorea LS herder på noen få sekunder.

Anvendelsesområde

Micorea LS er velegnet som høyelastisk belegg. Micorea LS har en eksepsjonell slitestyrke, og svært fargestabil. Micorea LS kan med fordel benyttes som belegg i hardt belastede miljøer, som P-hus, vannrenner og svømmebasseng. Micorea LS kan også benyttes på stål. Micorea LS kan leveres i ønsket farge, og egner seg svært godt der det kreves god fargestabilitet.

Egenskaper

Micorea LS er et elastisk system med gode sprekkoverbyggende egenskaper.

Forbehandling

Avfetting og sliping/fresing eller slyngrensing, samt omhyggelig støvsuging. Stål sandblåses til SA 2½.

Blanding

Komponentene poly og iso blandes ikke på forhånd. Disse blandes i pistolmunnstykket ved sprøyting.

Priming

Betongoverflater primes med Micopox P og avstrøs med 0,4-0,8mm sand, Eller med Micopox WP. Micorea LS påføres innen 24 timer etter priming.

Påføring

Micorea LS påføres med egnet sprøyteutstyr av en spesialentreprenør. Micorea påføres i ønsket tykkelse, – til vanntetting anbefales en tykkelse på minimum 2 mm. Kontakt Elmico for anbefalinger og råd rundt utførelse av detaljer.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens eller aceton.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micorea LS Poly og Micorea LS Iso.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.