Micorea S1

Produktbeskrivelse

Micorea S1 er et tokomponent polyureasystem for sprayapplikasjon. Ved hjelp av en tokomponent spesialsprøyte med oppvarmede slanger påføres produktet under høyt trykk. Micorea S1 herder på noen få sekunder.

Anvendelsesområde

Micorea S1 er svært elastisk og egner seg blant annet godt som coating i tanker på fiskeoppdrettsanlegg. Micorea S1 kan også anvendes på underlag av stål.

Egenskaper

Micorea S1 er elastisk og har gode sprekkoverbyggende egenskaper.

Forbehandling

Avfetting og sliping/fresing, eller slyngrensing, samt omhyggelig støvsuging. Stål sandblåses til SA 2½.

Blanding

Komponentene poly og iso skal ikke blandes på forhånd, men vil blandes i pistolmunnstykket ved sprøyting.

Priming

Overflaten primes med Micopox WP, eller Micopox P avstrødd med sand. Videre belegging må skje innen 24 timer.

Påføring

Micorea S1 påføres ved hjelp av egnet sprøyteutstyr, og utføres av en spesialentreprenør. Micorea S1 påføres i ønsket tykkelse. Til vanntetting anbefales en tykkelse på minimum 2 mm.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens eller aceton.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micorea S1 Poly og Micorea S1 Iso.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.