Micorea S3

Produktbeskrivelse

Micorea S3 er et tokomponent polyureasystem for sprayapplikasjon. En tokomponent spesialsprøyte med oppvarmede slanger benyttes, og produktet sprayes under høyt trykk og høy temperatur. Micorea S3 herder på noen få sekunder.

Anvendelsesområde

MicoreaS3 er velegnet som høyelastisk membran under støpeasfalt eller fliser, som bromembran, eller som belegg i hardt belastede miljøer som P-hus, lager, produksjonsbassenger og katastrofebassenger. Micorea S3 kan også benyttes på underlag av stål.

Egenskaper

Micorea S3 er et elastisk system med gode sprekkoverbyggende egenskaper. Micorea S3 har svært høy elastisitet og ekstremt god slitestyrke. Micorea S3 fungerer også som radonsperre.

Forbehandling

Avfetting og sliping/fresing eller slyngrensing, samt omhyggelig støvsuging. Stål sandblåses til SA 2½.

Blanding

Poly må røres opp før påføring. Poly og Iso blandes i pistolmunnstykket ved sprøyting.

Priming

Betongoverflaten primes med Micopox WP, eller Flowcrete Peran Primer Pro avstrødd med sand. For stål, aluminium, epoxy o.l benyttes Micopur P. Micorea må påføres innen 24 timer etter priming.

Påføring

Micorea påføres med egnet sprøyteutstyr av en spesialentreprenør. Micorea påføres i ønsket tykkelse, -til vanntetting anbefales en tykkelse på minimum 2 mm.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micorens. Maskindeler, slanger og komponenter som inneholder O-ringer rengjøres med Mesamoll.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micorea S3 iso og Micorea S3 poly.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og ikke under 15oC. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

 

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.