Micorea Roof

Produktbeskrivelse

Micorea Roof er et tokomponent polyureasystem for sprayapplikasjon. Micorea Roof påføres med en tokomponent spesialsprøyte med høy temperatur og høyt trykk. Micorea Roof herder på noen få sekunder.

Anvendelsesområde

Micorea Roof er velegnet som høyelastisk membran under støpeasfalt eller fliser, eller som vanntett membran på tak. Micorea Roof kan blant annet benyttes på stål, betong, isolasjonsmateriale, tre og eksisterende takpapp. Micorea Roof i kombinasjon med polyuretanskum med lukkede celler, for isolasjon, gir den optimale løsningen for grønne tak.

Egenskaper

Micorea Roof er et elastisk system med sprekkoverbyggende egenskaper.

Forbehandling

Avfetting og sliping/fresing eller slyngrensing, samt omhyggelig støvsuging. Stål sandblåses til SA 2½.

Blanding

Blnading av komponentene poly og iso skjer i pistolmunnstykket ved sprøyting.

Priming

Valg av primer avhenger av underlagets tilstand og materiale. Det anbefales å rådføre seg med Flowcrete for å finne riktig primer. Micorea Roof påføres innen 24 timer etter priming.

Påføring

Micorea Roof påføres med egnet sprøyteutstyr av en spesialentreprenør. Micorea Roof påføres i ønsket tykkelse, – til vanntetting anbefales en tykkelse på minimum 2 mm. Kontakt Flowcrete for anbefalinger og råd rundt utførelse av detaljer.

Rengjøring

Verktøy rengjøres med Micoclean ECO. For rengjøring av sprøyteutstyr, følg leverandørens anbefalinger.

Miljø og sikkerhet

Se sikkerhetsdatablad for Micorea Roof Poly og Micorea Roof Iso.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys eller høye temperaturer.

Holdbarhet

Ved anbefalte lagringsforhold, inntil 12 måneder.

Opplysningene er basert på våre erfaringer og kunnskap om produktet. De må betraktes som retningsgivende, og være gjenstand for vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kontakt Elmico dersom du ønsker hjelp og rådgivning.