Polyuretan

Polyuretan2Spennende materiale som kan lages elastisk, fleksibelt og kjemikaliestabilt. Leveres som 1-, 2- og 3-komponent.

Bruksområder: Belegg og sprekkoverbyggende membran til industrigulv, p-hus og balkonger. Polyuretanskum tetter vannlekkasjer i betong og fjell.

Injeksjon
Polyuretan injiseres i vannfylte riss i fjell og betong for å stoppe vannlekkasjer.

Belegg / Coating
Polyuretan kan brukes som belegg og coating for å beskytte underlaget, forhindre vanninntrengning og underlette renhold.

Isolasjon
Polyuretanskum kan benyttes som isolasjon i ulike konstruksjoner. Påføres med egnet sprøyteutstyr og isolerer svært godt mot lyd og temperatur.