Synthesia isolasjonsskum

Synthesia_Internacional_JPEGIsolasjonsskummet fra Synthesia påføres ved hjelp av egnet sprøyteutstyr. Det trenger godt inn i sprekker og hulrom, og gir svært god isolasjon med hensyn til både lyd og temperatur.