Mongstad Co2-fangstanlegg

Byggherre: Statoil Entreprenør: Power Alstom Produkt: Lining med stor kjemikalie­bestandighet, også ved høye temperaturer. Ved Statoils Co2-fangstanlegg på Mongstad er Micorea fra Elmico brukt som innvendig belegg i betongtanker for lagring og rensing av avgasser fra kraftproduksjon. Under prosessen utsettes tankene for kjemisk belastning. Tankene er belagt med Micopox P avstrødd med sand, en elektrisk ledende primer og Micorea S3. Dette gir et svært slitesterkt og kjemikaliebestandig belegg, og beskytter betongen mot nedbrytning. Applikasjonstiden blir også kraftig redusert ved bruk av dette systemet sammenlignet med dagens system. Dette er en del av et forskningsprosjekt for vurdering av funksjon og bestandighet.