Nordlandsbanen

3 broer – 3 fylker – 1 uke

Langs Norlandsbanen hadde Jernbaneverket tre broer fordelt på tre fylker, som måtte utbedres i løpet av en uke. Utfordringen var den knappe tiden man har tilgjengelig når all togtrafikk stanses. Micorea S3 fra Elmico ble løsningen.

I løpet av uken ble skinner og pukk fjernet, gammel støp ble fjernet og Hey’di Industri 65 Flex reparasjonsmørtel ble brukt til reparasjon og oppretting av gammelt pussbelegg.

Etter få timer ble overflaten primet med Micocryl BPF, en akrylbasert primer, og avstrødd med sand. En halvtime etter priming var det klart for påføring av Micorea S3 i 5mm tykkelse, et polyureasystem som påføres ved hjelp av spesialsprøyte. Umiddelbart etter påføring av Micorea S3 var det klart for å fylle med pukk og legge skinner.

Norconsult var rådgivende konsulent på prosjektet, mens BMO Entreprenør utførte arbeidene i strålende vær, og avsluttet i god tid før toget kom.