VEAS

VEAS har totalt 48 bassenger i sine renseanlegg. 40 av disse er nå under rehabilitering. 8 bassenger er allerede ferdig rehabilitert. Bassengene utsettes for stor mekanisk slitasje fra Leca-kuler som skrubber mot veggene, i tillegg til den kjemiske belastningen bassengoverflatene utsettes for.

Etter å ha fjernet skadet betong og bygget opp bassengene til opprinnelig dimensjon og bæreevne ved hjelp av tørrsprøyting, belegges de med Micorea S3. Dette er et kjemikaliebestandig belegg med ekstremt god slitestyrke. Disse egenskapene i kombinasjon med kort herdetid, som gjør det mulig å komme raskt tilbake i produksjon var avgjørende for at det ble valgt produkter fra Elmico.

Norconsult står for beskrivelsen og BMO Entreprenør står for utførelsen av de 40 bassengene som er under utførelse og de 8 som allerede er ferdige.