Ypsilon

Ypsilon-broen i Drammen, som ble åpnet i 2008, har fått mye oppmerksomhet og er tildelt en rekke priser. På grunn av for dårlig armeringsoverdekking var det fare for at korrosjonsskader ville oppstå. Til å løse denne utfordringen ble det benyttet produkter fra Elmico.

Betongoverflaten ble primet med Micopox P og avstrødd med sand. Deretter ble den belagt med Micorea S3, som er en tett og fleksibel membran. Til slutt ble det lagt Micopox PF og avstrødd med kalsinert flint. Dette er en tixotrop epoxy, som egner seg godt på skrånende underlag der det er fare for sig.